Trygg och Säker

Som kund hos oss ingår alltid ansvarsförsäkring om en olycka sker. Dessutom är vi ett företag där trygghet och god kommunikation med våra kunder utgör en stor och viktig del av vår arbetspolicy.

Du kan känna dig helt trygg när du anlitar oss!
Vi tar fullt ansvar för alla arbeten och och du kan alltid nå en ansvarig hos oss om du skulle behöva det.

MB Cleanservice AB har försäkringar som täcker eventuella skador på egendom som vår personal orsakar.

För din och vår trygghet erbjuder vi:
*Egen kontaktperson.
*Personlig presentation av företaget och arbetsledaren.
*Arbetsbeskrivningar med tydliga instruktioner.
*Internutbildad personal i vårt koncept.
*Fortlöpande internutbildning av personalen.
*Säker nyckelhantering, nyckel som ej går att spåra till ditt hem.
*Nycklar kvitteras in och ut i en obruten kedja av kund och personal.
*Kontroll av vår personal i polisregister.
*Referenser för vår personal vid nyanställningar.
*Ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner.
*Tystnadsplikt och sekretessavtal för all vår personal.
*Olycksfallsförsäkring för vår personal.
*Kollektivavtal för vår personal.
*Vi har alltid flera personer som är inarbetade och kan vara backup.
*Referenskunder.
*Vi följer GDPR-lagen och lämnar aldrig dina uppgifter till tredje part.

Har du frågor? Kontakta oss ...